top of page
Screenshot 2022-01-03 at 18.00.00.png

Villa H

Pågående

Med en maxad tillåten BYA enligt detaljplan behövde denna familj vara kreativ i hur de skulle bygga ut sitt nuvarande hus när de fick sitt tredje barn, lösningen blev ett taklyft!

Villa H: Image
Villa H: Pro Gallery
bottom of page