top of page
Screenshot 2022-01-03 at 19.08_edited.jpg

Tjänster och arvoden

Är du första-gångs-köpare av arkitekturtjänster?

Vi förstår att det kan vara svårt att bilda sig en tydlig uppfattning om hur ett bygge går till, vad som ingår i vårt arvode och hur projektprocessen ser ut. Därför har vi tagit fram tydliga exempel på våra faser så det blir lätt för dig att se vad som ingår. Dessutom kan vi hjälpa till med nyckel- och schablonssiffror på vilka kostnader du kan förvänta dig i ett bygge. 

Våra arvoden brukar landa på 5-10% av den totala byggkostnaden. 

Tjänster och arvoden: Welcome

Våra tjänster

Vi börjar alltid med att förstå vad du som kund vill ha och vad du önskar från ditt boende.

Fas 1

Vad är era drömmar?

Vi börjar i en kreativ och rolig fas där vi gör ett platsbesök och går igenom med er i lugn och ro vad ni önskar för ert hem. Det ingår: 


- Platsbesök

- Solstudier / Volymstudier

- Flödesstudier / Siktlinjeanalys

- Planlösning med möblering

- Fasadskisser

- 3D skisser

Screenshot 2021-05-03 at 11.30.56.png

Fas 2

Vad kräver kommunen?

I fas 2 tar vi fram de handlingar som behövs för ett bygglov eller bygganmälan. Det ingår: 

- Situationsplan

- Planritningar

- Fasadritningar

- Sektioner

- Detaljsnitt

- Konstruktionsgranskning

Screenshot 2022-01-03 at 18.01.39.png

Fas 3

Vad kräver bygget?

I Fas 3 tar vi fram de handlingar som behövs för att byggarna ska kunna bygga huset. Varierar stort beroende på byggmetod. Bygger du med en husleverantör tar de fram alla väsentliga handlingar. Bygger du i lösvirke kan du behöva: 

- Badrumsuppställning

- Elritning
- VVS beskrivning

Screenshot 2022-01-03 at 19.07.24.png
Tjänster och arvoden: Services

Har du ett projekt som du behöver hjälp med?

Anmäl ditt projekt här så kontaktar vi dig.

Tjänster och arvoden: Text

Följ oss på instagram

Tjänster och arvoden: Text
Tjänster och arvoden: Instagram
bottom of page