IMG_3892.jpg

Nabben

2022

Nybyggnation av fritidshus. På en tomt som visade sig vara en leråker byggs ett innovativt och nyskapande limträhus på plintar.