47D0A8F2-1711-40C8-A149-BC4A9E993C24.JPG

Nabben

Pågående

Nybyggnation av fritidshus. På en tomt som visade sig vara en leråker byggs ett innovativt och nyskapande limträhus på plintar.